Karta projektu

Kategoria projektu:

Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Krótkoterminowa ekspertyza w Ministerstwie Kultury i Turystyki oraz przeprowadzenie badania podstawowego wskaźników SNCT i GC PAIC - Burkina Faso

Kraj:

Burkina Faso

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

Burkina Faso

Opis projektu:

We współpracy z Ministerstwem Kultury, Sztuki i Turystyki EPRD wykona zadania przygotowawcze do wdrożenia Programu Wsparcia dla Branży Twórczej i Zarządzania Kulturą, w tym trzyletniego planu rozwoju trzech grantów programowych oraz badania podstawowego wskaźników Krajowej Strategii na rzecz Rozwoju Kultury i Turystyki. Projekt implementowany od 26/03/2019 do 30/06/2020

Data rozpoczęcia: 2019-03-25

Data zakończenia: 2021-05-31