Karta projektu

Kategoria projektu:

Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Ocena ex-post - Program CRIMLEA dotyczący kluczowych szlaków morskich w regionie Afryki Wschodniej, Południowej Afryki i Oceanu Indyjskiego - fazy 1 i 2

Kraj:

Zambia

Zleceniodawca:

Delegatura EU w Zambii

Beneficjent:

Delegatura EU w Zambii

Opis projektu:

EPRD została wybrana przez Delegaturę Unii Europejskiej w Zambii do oceny programu CRIMLEA w zakresie krytycznych szlaków morskich (CRIMLEA). W centrum ewaluacji znajduje się ocena osiągnięć, jakości i rezultatów Działań w kontekście ewoluującej polityki współpracy z rosnącym naciskiem na podejście zorientowane na wyniki i wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju. Ewaluacje zapewnią ogólną niezależną ocenę dotychczasowych wyników programu CRIMLEA, najważniejszych wniosków i związanych z nimi zaleceń w celu poprawy obecnych i przyszłych działań, a także kluczowych spostrzeżeń i konkretnych zaleceń w zakresie zasięgu geograficznego, metodologii i wsparcia działania mające na celu uwzględnienie projektu trzeciego etapu przewidzianego w pierwszej połowie 2019 r. w ramach 11. EDF na rzecz bezpieczeństwa na morzu w regionie EA-SA-IO. Projekt będzie realizowany od Stycznia 2019 do Marca 2019.

Data rozpoczęcia: 2019-01-03

Data zakończenia: 2019-01-03