Karta projektu

Kategoria projektu:

Strategie i programy rozwoju,

Tytuł projektu:

"Kolejne Opracowanie Projektu Umiejętności w zakresie zatrudnienia młodzieży (SKYE) w Nigerii"

Kraj:

Nigeria

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

Delegatura Unii Europejskiej w Nigerii

Opis projektu:

EPRD opracuje pełny zestaw dokumentów projektowych dotyczących interwencji UE w ramach Funduszu Powierniczego Unii Europejskiej na rzecz migracji w celu zaradzenia pierwotnym przyczynom nielegalnej migracji poprzez kształcenie i szkolenie techniczne i zawodowe, a także odpowie na pytania zadawane przez komitet operacyjny dotyczące wstępnego etapu projektowania programu. Projekt będzie realizowany w okresie od października do grudnia 2018 .

Data rozpoczęcia: 2018-10-31

Data zakończenia: 2018-12-12