Karta projektu

Kategoria projektu:

Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Ewaluacja śródokresowa programu doskonalenia edukacji ponadpodstawowej w Malawi

Kraj:

Malawi

Zleceniodawca:

EUD Malawi

Beneficjent:

EUD Malawi

Opis projektu:

EPRD przeprowadzi śródokresową ewaluację programu doskonalenia edukacji ponadpodstawowej w Malawi, celem którego jest poprawa dostępu do edukacji, modernizacja i rozbudowa infrastruktury, zapewnienie stypendiów dla uczniów, szkolenie nauczycieli, zapewnienie materiałów dydaktycznych, budowa potencjału oraz decentralizacja podsektora edukacji ponadpodstawowej. Ewaluacja oceni stopień osiągnięcia celów programu we wszystkich dziedzinach jego działania. EPRD zapewni także wsparcie w zakresie identyfikacji i formulacji kolejnego programu UE dla edukacji średniej.

Data rozpoczęcia: 2018-09-01

Data zakończenia: 2019-08-31