Karta projektu

Kategoria projektu:

Strategie i programy rozwoju,

Tytuł projektu:

Ewaluacja, Identyfikacja i Sformułowanie wsparcia UE dla Zintegrowanego Programu Politycznego w Somalii (Konstytucja, Federalizm, Wybory i Parlament) oraz wsparcie przez UE demokratyzacji dla Somalilandu

Kraj:

Somalia

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

Delegatura Komisji Europejskiej w Somalii

Opis projektu:

EPRD przeprowadzi kompleksową ewaluację wpływu wsparcia UE w obszarze zintegrowanej polityki / demokratyzacji w Somalii w latach 2012-2017, a także wsparcia demokratyzacji UE dla Somalilandu w latach 2014-2017 w celu zapewnienia rekomendacji dla Delegatury dotyczących programowania strategicznego i wyborów operacyjnych odnośnie przyszłego wsparcia strategicznego za pośrednictwem Programów Wsparcia UE: "Program Konsolidacji Rządów w Somalii (GOVCON)" oraz „Buduj legitymizację i chęć współpracy państwowa oraz demokratyczne rządy”. Projekt będzie realizowany w okresie od marca do czerwca 2018 .

Data rozpoczęcia: 2018-03-28

Data zakończenia: 2018-06-24