Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Wsparcie techniczne dla Delegatury UE w Turcji w realizacji Programu Operacyjnego na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności (CISOP)

Kraj:

Turcja

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

Delegatura Unii Europejskiej

Opis projektu:

EPRD będzie świadczyło pomoc techniczną dla Delegatury UE w Turcji w ramach Programu Operacyjnego na rzecz Innowacyjności i Konkurencyjności (CISOP). Ogólnym celem tego kontraktu będzie zapewnienie prawidłowego i terminowego wdrożenia działań przewidzianych przez CISOP. W szczególności, EPRD będzie świadczyć wsparcie w ramach programowania, procedur przetargowych / kontraktowych, oraz we wdrażaniu poszczególnych etapów robót budowlanych w wybranych projektach realizowanych w ramach Programu. Ponadto EPRD będzie asystować Delegaturze w kontroli ex-ante i monitoringu. Pomoc techniczna świadczona będzie w okresie od stycznia do czerwca 2018.

Data rozpoczęcia: 2017-12-21

Data zakończenia: 2019-02-28