Karta projektu

Kategoria projektu:

Strategie i programy rozwoju,

Tytuł projektu:

Opracowanie Narodowych Strategii Bezpieczeństwa Morskiego we Krajach Afryki Wschodniej, Południowej oraz Krajach Oceanu Indyjskiego

Kraj:

Mauritius

Zleceniodawca:

Delegatura EU w Mauritiusie

Beneficjent:

Delegatura EU w Mauritiusie

Opis projektu:

Projekt EPRD przyczyni się do opracowania podstaw zarządzania gospodarką morską na szczeblu krajowym dla każdego z siedmiu krajów beneficjentów, w celu promowania regionalnej współpracy morskiej oraz stabilnego środowiska morskiego, a także przyczyni się do pokoju, ładu i trwałego dobrobytu w strefie krajów Afryki Wschodniej, Południowej oraz Krajów Oceanu Indyjskiego. Projekt będzie w szczególności obejmować: • sformułowanie krajowych zintegrowanych strategii dotyczących bezpieczeństwa morskiego w krajach regionu krajów Afryki Wschodniej, Południowej oraz Krajów Oceanu Indyjskiego, w szczególności na Komorach, Dżibuti, Kenii, Madagaskarze, Mauritiusie, Seszelach i Tanzanii, które opierałyby się na regionalnej Strategii bezpieczeństwa morskiego dla regionu krajów ESA-IO • harmonizacja poszczególnych krajowych strategii dotyczących bezpieczeństwa morskiego w krajach regionu ESA-IO zgodnie z regionalną strategią bezpieczeństwa morskiego. Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia do września 2018.

Data rozpoczęcia: 2018-01-01

Data zakończenia: 2018-11-30