Karta projektu

Kategoria projektu:

Ekspertyzy i prace badawcze,Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Wsparcie techniczne dla Akademii Sądowej w Serbii w przygotowaniu dokumentacji przetargowej dla zamówienia na roboty budowlane, dostawy oraz nadzór – IPA 2015

Kraj:

Serbia

Zleceniodawca:

Delegatura EU w Belgradzie

Beneficjent:

Ministerstwo Sprawiedliwości w Serbii

Opis projektu:

Projekt ma na celu modernizację usług świadczonych w ramach szkoleń realizowanych w sektorze sądownictwa zgodnie z założeniami reformy sektorowej. Zadania EPRD obejmą następujące działania: 1. Weryfikację dostępnej dokumentacji przetargowej (przedmiar robót, projekt, specyfikację techniczną oraz raport z kontroli), przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej dla wykonania prac rekonstrukcyjnych w budynku Akademii Sądowej w Belgradzie w celu wyłonienia wykonawcy w ramach lokalnego przetargu otwartego. 2. Przygotowanie Zakresu zadań i obowiązków dla zamówienia na usługi nadzoru. 3. Weryfikację wykazu specyfikacji technicznej dla zamówienia na dostawy, przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy w ramach lokalnego przetargu otwartego. 4. Wsparcie techniczne dla zamawiającego oraz beneficjenta na etapie wyjaśnień i oceny ofert w obu postępowaniach.

Data rozpoczęcia: 2017-07-10

Data zakończenia: 2019-06-30