Karta projektu

Kategoria projektu:

Analizy środowiskowe,Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Badanie porównawcze europejskich metod i metodologii działań morskich (WFD)

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

COWI/Duńska Agencja Ochrony Środowiska

Beneficjent:

Opis projektu:

Badanie koncentruje się na dogłębnym zrozumieniu i naukowym podejściu do morskich działań wodnych i gospodarki wodnej w ramach unijnej dyrektywy ramowej w sprawie wody w krajach sąsiadujących. Badanie obejmuje pięć krajów: Szwecję, Holandię, Niemcy, Polskę i Danię i dotyczy metod stosowanych w celu określenia reakcji na zmniejszenie ilości składników odżywczych w wodach ciekłych w Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym.

Data rozpoczęcia: 2017-04-25

Data zakończenia: 2017-12-31