Karta projektu

Kategoria projektu:

Aplikacje o środki finansowe, analizy ekonomiczne,

Tytuł projektu:

Studium Wykonalności Inwestycji: "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego"

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Gmina Kielce

Beneficjent:

Gmina Kielce

Opis projektu:

Przedmiotem projektu było opracowanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego obejmującego budowę i wyposażenie Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego

Data rozpoczęcia: 2017-03-28

Data zakończenia: 2017-08-17