Karta projektu

Kategoria projektu:

Aplikacje o środki finansowe, analizy ekonomiczne,Analizy środowiskowe,

Tytuł projektu:

Studium Wykonalności dla projektu pn.: "Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w Kielcach w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego" wraz z aktualizacją dokumentu oraz opracowaniem załącznika środowiskowego.

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Gmina Kielce

Beneficjent:

Gmina Kielce

Opis projektu:

Przedmiotem projektu było opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami: studium wykonalności inwestycji oraz dokumentacją OOŚ na II etap konkursu dla inwestycji polegającej na wykonaniu prac budowlanych na terenie Kieleckiego Ogrodu Botanicznego, obejmujących budowę oczek wodnych i udostępnienie podziemnych struktur (pustek) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. alejek, ścieżek oraz nasadzeń specjalistycznych zgromadzonych w odpowiednich kolekcjach i działach tematycznych.

Data rozpoczęcia: 2017-02-14

Data zakończenia: 2017-12-18