Karta projektu

Kategoria projektu:

Aplikacje o środki finansowe, analizy ekonomiczne,

Tytuł projektu:

Studium Wykonalności Inwestycji pn.: "Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w WSzZ w Kielcach"

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Beneficjent:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Opis projektu:

W ramach projektu opracowany został Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, w tym Studium Wykonalności Inwestycji. Zakres inwestycji obejmuje budowę Centrum Urazowego dla Dorosłych oraz zakup specjalistycznego wyposażenia.

Data rozpoczęcia: 2017-01-18

Data zakończenia: 2017-02-27