Karta projektu

Kategoria projektu:

Tytuł projektu:

Wsparcie techniczne realizacji założeń Prognozy Programu nr 2 (Devis-Programme 2) dla Projektu Wsparcia Wymiaru Sprawiedliwości - Benin

Kraj:

Benin

Zleceniodawca:

Unia Europejska

Beneficjent:

Benin - krajowy urzędnik zatwierdzający

Opis projektu:

EPRD udzieli wsparcia Dyrekcji Planowania i Prognoz oraz innym Dyrekcjom Ministerstwa Prawa i Sprawiedliwości w realizacji działań wynikających z Prognozy Programu nr 2 dla projektu Wsparcia Wymiaru Sprawiedliwości poprzez: 1. Poprawę umiejętności pilotażowych i organizacyjnych centralnej administracji Ministerstwa Prawa i Sprawiedliwości 2. Zapewnienie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości o wysokim standardzie poprzez poprawę działania sądów i trybunałów 3. Poprawę funkcjonowania zakładów karnych oraz ośrodków nadzoru dla dzieci i młodzieży.

Data rozpoczęcia: 2016-10-06

Data zakończenia: 2017-10-01