Karta projektu

Kategoria projektu:

Strategie i programy rozwoju,

Tytuł projektu:

Ocena Śródokresowa „Wsparcia wdrażania Ogólnosektorowego Podejście w Rolnictwie oraz Inicjatywy Green Belt”

Kraj:

Malawi

Zleceniodawca:

Unia Europejska

Beneficjent:

Delegatura Unii Europejskiej w Malawi, Rząd w Malawi

Opis projektu:

EPRD przeprowadzi niezależną oraz wiarygodną ocenę realizacji programu Wsparcia wdrażania Ogólnosektorowego Podejścia w Rolnictwie oraz Inicjatywy Green Belt. Projekt będzie realizowany w okresie od listopada 2016 do lipca 2017.

Data rozpoczęcia: 2016-10-03

Data zakończenia: 2017-07-01