Karta projektu

Kategoria projektu:

Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Ewaluacja regionalnego projektu Euromed Invest - Europejski Instrument Sąsiedztwa (kraje południowe basenu Morza Śródziemnego)

Kraj:

Egipt

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

Region Śródziemnomorski/DG NEAR

Opis projektu:

W ramach ewaluacji, EPRD wykonało następujące zadania: - przedstawienie całościowej niezależnej oceny finansowanego przez Unię Europejską projektu „Poprawa otoczenia biznesowego w południowym regionie Morza Śródziemnego”, jego założeń, jego realizacji przez konsorcjum kierowane przez GIZ IS, a także ogólnych rezultatów; - określenie kluczowych wniosków i zaleceń w celu dostarczenia informacji i ulepszenia obecnych i przyszłych strategii Unii Europejskiej w zakresie planowania i programowania przyszłych podobnych działań, w szczególności w zakresie dostępu do finansowania dla MMŚP.

Data rozpoczęcia: 2016-03-25

Data zakończenia: 2016-08-31