Karta projektu

Kategoria projektu:

Tytuł projektu:

Ocena wykonalności odnowy linii kolejowej Tororo-Pakwach - Uganda

Kraj:

Uganda

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

Delegatura Komisji Europejskiej w Ugandzie

Opis projektu:

EPRD zapewni delegaturę UE w Ugandzie w oceną ogólnej rentowności projektu odbudowy kolei Tororo-Pakwach zaproponowanej przez RVR (Rift Valley Koleje Investments Ltd), między innymi, w razie potrzeby, zalecenia dotyczące wszelkich zmianach zakresu zaproponowanego projektu. Projekt będzie realizowany w okresie od marca do września 2016.

Data rozpoczęcia: 2016-03-11

Data zakończenia: 2016-09-17