Karta projektu

Kategoria projektu:

Szkolenia i rozwój kadr,

Tytuł projektu:

Monitoring sektora cukru na Madagaskarze – wsparcie instytucjonalne

Kraj:

Madagaskar

Zleceniodawca:

Unia Europejska

Beneficjent:

Malgaskiego Centrum Trzciny Cukrowej i Cukru

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości usług Malgaskiego Centrum Trzciny Cukrowej i Cukru oraz poprawa konkurencyjności sektora cukrowego. Działania w projekcie skupiają się przede wszystkim na realizacji studiów i przygotowaniu instrukcji technicznych mających poprawić konkurencyjność oraz na świadczeniu wsparcia technicznego instytucjom wspierającym sektor cukrowy.

Data rozpoczęcia: 2016-01-18

Data zakończenia: 2016-11-30