Karta projektu

Kategoria projektu:

Strategie i programy rozwoju,

Tytuł projektu:

Wsparcie dla przejścia na gospodarkę ekologiczną w Palestynie

Kraj:

Occupied Palestinian Territory

Zleceniodawca:

European Commission

Beneficjent:

Przedstawicielstwo UE (Jerozolima, Zachodni Brzeg Jordanu, Stefa Gazy)

Opis projektu:

"Wsparcie dla przejścia na gospodarkę ekologiczną w Palestynie" EPRD udzieli wsparcia w identyfikacji palestyńskich sektorów i branż, w których istnieje potencjał zwiększający efektywność energetyczną, co prowadzi będzie do zmniejszenia kosztów energii i wzrostu konkurencyjności. Szanse na wsparcie tworzenia miejsc pracy w sektorach, które wspierałyby przejście do zielonej gospodarki będą również rozwijane. Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia do lipca 2016.

Data rozpoczęcia: 2016-01-06

Data zakończenia: 2016-07-06