Karta projektu

Kategoria projektu:

Strategie i programy rozwoju,

Tytuł projektu:

Short Term Technical Assistance for Financial Framework

Kraj:

Papua-Nowa Gwinea

Zleceniodawca:

EUD Papua Nowa Gwinea

Beneficjent:

EUD Papua Nowa Gwinea

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie Ministerstwa Finansów i innych agencji w wykonywaniu ich zadań z zakresu zarządzania finansami publicznymi, szczególnie poprzez poprawę przejrzystości i kontroli działań, systemu informacji i sprawozdawczości, a także poprzez poprawę zarządzania zasobami i ryzykiem. Świadczone usługi obejmują: - przeprowadzenie przeglądu legislacyjnego - przeprowadzenie przeglądu instrukcji dotyczących finansów oraz analiza poradnika dotyczącego zarządzania finansami - utworzenie grupy świadomych i dobrze poinformowanych interesariuszy

Data rozpoczęcia: 2015-11-27

Data zakończenia: 2016-12-31