Karta projektu

Kategoria projektu:

Strategie i programy rozwoju,Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Ewaluacja programu wspierania młodzieży poprzez kulturę i sport w Republice Południowej Afryki.

Kraj:

Republika Południowej Afryki

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

Rząd Republiki Południowej Afryki - Departament Sztuki i Kultury

Opis projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie niezależnej ewaluacji programu wspierania młodzieży poprzez kulturę i sport przygotowanego celem integracji młodzieży jako jednej z głównych sił napędowych rozwoju społecznego i gospodarczego w Republice Południowej Afryki i innych krajach Afryki. W szczególności celem projektu jest analiza sposobu wdrożenia programu pod względem pięciu kryteriów ewaluacji DAC: zasadności, skuteczności i efektywności, trwałości i wpływu, identyfikacja próbki bezpośrednich beneficjentów programu i ocena korzyści jakie wynieśli oni z uczestnictwa w programie, jak również opracowanie wniosków płynących z analizy wdrażania programu, a w szczególności ocena różnych sposobów wdrażania siedmiu projektów w ramach programu oraz opracowanie zaleceń dla przyszłych inicjatyw wspierania młodzieży poprzez kulturę i sport.

Data rozpoczęcia: 2015-11-19

Data zakończenia: 2016-02-29