Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,Strategie i programy rozwoju,

Tytuł projektu:

Wsparcie w implementacji rocznego programu działania dla Białorusi na rok 2015 w obszarze poprawy jakości powietrza i zarządzania ochroną środowiska (SAQEM)

Kraj:

Białoruś

Zleceniodawca:

Delegatura UE na Białorusi

Beneficjent:

Delegatura UE na Białorusi

Opis projektu:

Delegatura Unii Europejskiej na Białorusi powierzyła EPRD realizację projektu "Wsparcie w implementacji rocznego programu działania dla Białorusi na rok 2015 w obszarze poprawy jakości powietrza i zarządzania ochroną środowiska (SAQEM)". Jego ogólnym celem jest poprawa jakości powietrza w Republice Białorusi, a w szczególności, pomoc techniczna dla Delegatury UE w przygotowaniu specyfikacji technicznej i wsparcie w ocenie ofert złożonych w ramach przetargu na sprzęt do monitorowania promieniowania i jakości powietrza, zgodnie z założeniami programu SAQEM. Projekt realizowany będzie od listopada 2015 do czerwca 2017.

Data rozpoczęcia: 2015-10-23

Data zakończenia: 2019-02-28