Karta projektu

Kategoria projektu:

Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Ocena śródokresowa środków towarzyszących w sektorze bananów (mesures daccompagnement à la banane - MAB) - Kamerun

Kraj:

Kamerun

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

Association bananière du Cameroun (ASSOBACAM)

Opis projektu:

EPRD udokumentuje poziom wdrożenia środków towarzyszących w sektorze bananów i zweryfikuje, czy sam proces wdrażania odpowiada potrzebom beneficjentów. Konsultant wskaże mocne i słabe strony programu w celu ewentualnego przesunięcia środków w ramach niektórych linii finansowania oraz przygotuje materiały potrzebne do zmiany umowy o finansowaniu. Ponadto przeanalizuje rządowe środki towarzyszące dla sektora oraz wkład eksporterów bananów zgodnie ze strategią na lata 2013-2019 , a także przedstawi zalecenia dla pozostałych projektów finansowanych z programu (cele/działania/okres trwania). Ocena obejmie również projekt „Wsparcie dla ASSOBACAM"(BAN/2013/331-869), który ma zakończyć się w grudniu 2015 roku. Analiza będzie przeprowadzona zgodnie z pięcioma kryteriami ewaluacji (skuteczność, efektywność, trafność, użyteczność, trwałość) oraz matrycą logiczną. Na proces oceny złożą się trzy fazy: faza dokumentacji, faza spotkań w terenie oraz faza syntezy.

Data rozpoczęcia: 2015-09-23

Data zakończenia: 2015-12-31