Karta projektu

Kategoria projektu:

Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Pomoc techniczna w ewaluacji, wycenie i monitoringu ofert przetargowych Programu Operacyjnego Środowisko dla Delegatury Unii Europejskiej w Turcji

Kraj:

Turcja

Zleceniodawca:

Delegatura EU w Turcji

Beneficjent:

Delegatura EU w Turcji

Opis projektu:

EPRD zostało wybrane przez Delegaturę Unii Europejskiej w Turcji do świadczenia pomocy technicznej w ewaluacji, wycenie i monitoringu ofert przetargowych Programu Operacyjnego Środowisko (EOP), oraz priorytetyzacji Sektorowego Programu Operacyjnego Środowisko i Zmiany Klimatu (ESOP). W szczególności, zespół ekspertów EPRD zapewnił zgodność procedur przetargowych z warunkami PRAG oraz FIDIC, oraz innymi zasadami Zdecentralizowanego Systemu Wdrażania (DIS) w Turcji, monitorował wdrażane projekty oraz dokonał wyceny projektów zgłoszonych do finansowania. Oceniona została również metodologia priorytetyzacji opracowana dla projektów finansowanych w ramach ESOP. Pomoc techniczna świadczona była od sierpnia 2015 do grudnia 2016.

Data rozpoczęcia: 2015-08-03

Data zakończenia: 2016-12-31