Karta projektu

Kategoria projektu:

Strategie i programy rozwoju,Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Śródokresowa ewaluacja trzech projektów realizowanych przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości w dziedzinach Sprawiedliwości, Anty-korupcji i Narkotyków.

Kraj:

Nigeria

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

Państwowa Komisja Planowania w Nigerii

Opis projektu:

Celem projektu ewaluacyjnego jest ocena realizacji założeń trzech projektów wdrażanych przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości w Nigerii: „Odpowiedź na przestępstwa narkotykowe i inne formy przestępczości zorganizowanej”, „Wsparcie Komisji Europejskiej dla Sektora Sprawiedliwości” i „Wsparcie działań anty-korupcyjnych”, oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących usprawnienia działań dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Ewaluacja obejmie również ocenę efektywności struktur organizacyjnych Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości w Nigerii oraz jego siedziby głównej w Wiedniu. Co więcej, zaproponowane zostaną rekomendacje odnośnie możliwych zmian organizacyjnych.

Data rozpoczęcia: 2015-06-22

Data zakończenia: 2015-10-31