Karta projektu

Kategoria projektu:

Ekspertyzy i prace badawcze,Prace projektowe ,Aplikacje o środki finansowe, analizy ekonomiczne,

Tytuł projektu:

Program funkcjonalno - użytkowy, audyt energetyczny oraz studium wykonalności inwestycji polegającej na przebudowie i termomodernizacji budynków Sanktuarium w Kałkowie -Godowie

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Fundacja San Giovanni/Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbe

Beneficjent:

Fundacja San Giovanni

Opis projektu:

Przedmiotem opracowania było sporządzenie studium wykonalności inwestycji, programu funkcjonalno - użytkowego oraz audytów efektywności energetycznej dla 2 budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni dla zakresów obejmujących przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu poprawy efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej

Data rozpoczęcia: 2015-04-30

Data zakończenia: 2017-07-31