Karta projektu

Kategoria projektu:

Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Końcowa ocena Programu Reformy Sektora Bezpieczeństwa - Jamajka

Kraj:

Jamajka

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

Rząd Jamajki

Opis projektu:

EPRD dokonało ogólnej niezależnej oceny wyników Programu Reformy Sektora Bezpieczeństwa, zwracając szczególną uwagę na wpływ działań w ramach programu na jego cele oraz zidentyfikowało kluczowe wnioski i zalecenia, mające stanowić wytyczne dla przyszłych programów.

Data rozpoczęcia: 2015-04-15

Data zakończenia: 2015-07-31