Karta projektu

Kategoria projektu:

Ekspertyzy i prace badawcze,Analizy środowiskowe,Aplikacje o środki finansowe, analizy ekonomiczne,

Tytuł projektu:

Pomoc techniczna w ocenie, wycenie i monitoringu ofert przetargowych Programu Operacyjnego Środowisko dla Delegatury Unii Europejskiej w Turcji

Kraj:

Turcja

Zleceniodawca:

Delegatura UE w Turcji

Beneficjent:

Delegatura UE w Turcji

Opis projektu:

EPRD zostało wybrane przez Delegaturę Unii Europejskiej w Turcji do świadczenia pomocy technicznej w ewaluacji, wycenie i monitoringu ofert przetargowych Programu Operacyjnego Środowisko. W szczególności, zespół ekspertów EPRD zapewnił zgodność procedur przetargowych z warunkami PRAG oraz FIDIC, oraz innymi zasadami Zdecentralizowanego Systemu Wdrażania (DIS) w Turcji, monitorował wdrażane projekty oraz dokonał wyceny projektów zgłoszonych do finansowania. Pomoc techniczna świadczona była od drufnia 2014 do wrzesnia 2015.

Data rozpoczęcia: 2014-12-17

Data zakończenia: 2015-12-31