Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Studium wykonalności mające na celu poprawę łączności morskiej oraz ustalenie warunków utworzenia regionalnych usług kabotażowych w regionie Południowo-Zachodniego Oceanu Indyjskiego

Kraj:

Mauritius

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

Regionalny urząd administracyjny Afryki wschodniej oraz oceanu Indyjskiego 10-ty EFR Region Oceanu Indyjskiego

Opis projektu:

EPRD zostało wybrane do wsparcia projektu "Studium wykonalności mające na celu poprawę łączności morskiej oraz ustalenie warunków utworzenia regionalnych usług kabotażowych w regionie Południowo-Zachodniego Oceanu Indyjskiego". Ogólnym celem projektu jest przyczynienie się do rozwoju gospodarczego i społecznego regionu, poprzez zmniejszenie kosztów transportu (żeglugi, portów, przechowywania ..), ułatwienie handlu poprzez bariery bez taryfowe (opłaty/podatki; obsługa akredytyw i inkas), i zoptymalizowane połączenia komunikacyjne wewnątrz IOC oraz z krajami/ rynkami spoza IOC.

Data rozpoczęcia: 2014-09-01

Data zakończenia: 2015-11-30