Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Dokumentacja projektowa dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Bieliny w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w otulinie i na terenie ŚPN - ETAP VI

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Gmina Bieliny

Beneficjent:

Gmina Bieliny

Opis projektu:

Przedmiotem zlecenia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Bieliny w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w otulinie i na terenie ŚPN - ETAP VI - Modernizacja SUW w Bielinach i połączenie z wodociągiem Kakonin w miejscowości Bieliny Podlesie oraz budowa studni w Belnie.

Data rozpoczęcia: 2014-05-28

Data zakończenia: 2015-02-27