Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,Strategie i programy rozwoju,

Tytuł projektu:

Wsparcie techniczne dla Administracji Celnej Republiki Serbskiej w przetargu „Budowa przejścia granicznego Bajmok”

Kraj:

Serbia

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

Administracja Celna Serbii

Opis projektu:

Projekt ma na celu poprawę jakości usług i kompetencji Administracji Celnej, zapewnienie efektywnej i wydajnej kontroli celnej oraz wesprzeć walkę z nielegalną imigracją. Stworzenie nowego przejścia granicznego jest również nieodzowne dla usprawnienia wymiany handlowej, przyspieszenia formalności celnych i poprawy kontroli. EPRD zapewni: 1) wsparcie techniczne w przygotowaniu pełnej dokumentacji w celu wyłonienia wykonawcy w ramach nieograniczonego przetargu lokalnego 2) przygotowanie zakresu zadań i obowiązków dla nadzoru inwestorskiego oraz 3) wsparcie kontraktora na etapie wyjaśnień i oceny ofert.

Data rozpoczęcia: 2014-04-11

Data zakończenia: 2014-12-19