Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Projekt budowlano - wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej w Dobrowodzie, Olganowie, Bilczowie, Budzyniu i Kawczycach, gm. Busko - Zdrój

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Beneficjent:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Opis projektu:

Przedmiotem zlecenia jest opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrowodzie, Olganowie, Bilczowie, Budzyniu i Kawczycach, gm. Busko Zdrój.

Data rozpoczęcia: 2014-02-13

Data zakończenia: 2018-05-14