Karta projektu

Kategoria projektu:

Aplikacje o środki finansowe, analizy ekonomiczne,Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Pomoc techniczna dlla Delegatury UE w Turcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na rzecz Konkurencyjności

Kraj:

Turcja

Zleceniodawca:

Delegatura Unii Europejskiej w Turcji

Beneficjent:

Delegatura Unii Europejskiej w Turcji

Opis projektu:

EPRD zapewni pomoc techniczną Delegaturze UE w Turcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na rzecz Konkurencyjności. Ogólnym celem projektu jest zapewnienie prawidłowego i terminowego wdrażania działań objętych RCOP. W szczególności, EPRD dostarczy specjalistycznej wiedzy technicznej na etapach programowania, procedur przetargowych / kontraktowania i realizacji prac budowlanych i nadzoru nad budową w wybranych projektach w ramach RCOP. EPRD wesprze także Delegaturę UE w przeprowadzeniu kontroli ex-ante i monitoringu w sposób skuteczny i wydajny. Projekt będzie realizowany od stycznia do grudnia 2014.

Data rozpoczęcia: 2013-12-01

Data zakończenia: 2015-01-31