Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Koncepcja i dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Szynwałd

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Gmina Skrzyszów

Beneficjent:

Gmina Skrzyszów

Opis projektu:

Koncepcja i dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej w Przysiółku Świniogóra (etap 7) i w przysiółku Paproć (etap 8) w miejscowości Szynwałd.

Data rozpoczęcia: 2013-10-03

Data zakończenia: 2014-09-30