Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Uzupełnienie dokumentacji projektowej "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie"

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Gmina Włoszczowa Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Wiejska 55 29-100 Włoszczowa

Beneficjent:

Gmina Włoszczowa Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Wiejska 55 29-100 Włoszczowa

Opis projektu:

Przedmiotem prac było opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi do bloku mieszkalnego nr 74 przy ul. Jędrzejowskiej i przyległych posesji przy ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie"

Data rozpoczęcia: 2013-06-26

Data zakończenia: 2013-08-06