Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Nadzór autorski nad realizacją inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w msc Grzybowa Góra i Skarżysko Kościelne"

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Gmina Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne

Beneficjent:

Gmina Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne

Opis projektu:

Przedmiotem zlecenia było sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne.

Data rozpoczęcia: 2013-06-17

Data zakończenia: 2013-12-31