Karta projektu

Kategoria projektu:

Analizy środowiskowe,Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Ocena i rozwój zarządzania zasobami wodnymi i nawadnianiem w Felicity - Centralny Trynidad

Kraj:

Trindad i Tobago

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

Trynidad i Tobago

Opis projektu:

EPRD zostało wybrane do realizacji projektu „Ocena i rozwój zarządzania zasobami wodnymi i nawadnianiem” w Felicity, Centralnym Trynidadzie. Ogólnym celem tego projektu jest zdefiniowanie opcji, zarekomendowanie preferowanego wariantu i szczegółowe zaprojektowanie infrastruktury nawadniającej i osuszającej na terenie Felicity, w tym opracowanie dokumentacji do zamówień publicznych. Projekt realizowany będzie w okresie od maja do września 2013.

Data rozpoczęcia: 2013-05-15

Data zakończenia: 2013-10-31