Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Dostosowanie podaży umiejętności do popytu na rynku pracy w krajach rozwijających się i w stadium transformacji - kontynuacja

Kraj:

Grecja

Zleceniodawca:

ETF - Europejska Fundacja Kształcenia

Beneficjent:

Kraje Partnerskie ETF

Opis projektu:

EPRD będzie wspierać kraje partnerskie ETF w poprawie ich systemów dla osiągnięcia lepszego dostosowania popytu do podaży, jeśli chodzi o umiejętności w perspektywie krótko- i średnioterminowej, zwiększając tym samym możliwości zatrudnienia młodzieży i osób dorosłych oraz poprawę wyników sektora biznesowego i konkurencyjności gospodarczej. Zadanie będzie realizowane w okresie luty - lipiec 2013.

Data rozpoczęcia: 2013-03-21

Data zakończenia: 2014-02-28