Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej z przyłączami we Włoszczowie (droga nr 785: Kurzelów - Włoszczowa)

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Gmina Włoszczowa Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Wiejska 55 29-100 Włoszczowa

Beneficjent:

Gmina Włoszczowa Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Wiejska 55 29-100 Włoszczowa

Opis projektu:

Dokumentacja projektowa dla zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem elektrycznym przepompowni i infrastrukturą towarzyszącą dla miejscowości: Kurzelów, Danków Duży, Danków Mały - Gmina Włoszczowa" w zakresie przejść poprzecznych kanalizacji sanitarnej i kabla elektrycznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 785 - odcinek Kurzelów - Włoszczowa.

Data rozpoczęcia: 2013-02-12

Data zakończenia: 2013-04-30