Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej z przyłączami we Włoszczowie (droga nr 786 oraz 742)

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Gmina Włoszczowa Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Wiejska 55 29-100 Włoszczowa

Beneficjent:

Gmina Włoszczowa Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Wiejska 55 29-100 Włoszczowa

Opis projektu:

Dokumentacja projektowa dla zadania " Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej z przyłączami we Włoszczowie (ul. Partyzantów, 1-Maja, Podzamcze, Różana, Zielona, Kusocińskiego, Bpa Jaworskiego, Jędrzejowskiej, Żeromskiego, Głowackiego, Wiśniowa, Koniecpolska, Czarnieckiego, Mickiewicza, Pocztowej, Kilińskiego) w zakresie przejść poprzecznych kanalizacji w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 786 i 742.

Data rozpoczęcia: 2013-02-14

Data zakończenia: 2013-04-30