Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Dostosowanie podaży umiejętności do popytu na rynku pracy w krajach rozwijających się i w stadium transformacji.

Kraj:

Włochy

Zleceniodawca:

ETF European Training Foundation

Beneficjent:

Kraje partnerskie ETF

Opis projektu:

„Dostosowanie podaży umiejętności do popytu na rynku pracy w krajach rozwijających się i w stadium transformacji” EPRD będzie wspierać kraje partnerskie ETF w poprawie ich systemów, dla osiągnięcia lepszego dostosowania popytu do podaży, jeśli chodzi o umiejętności w perspektywie krótko-i średnioterminowej, zwiększając tym samym możliwości zatrudnienia młodzieży i osób dorosłych oraz poprawę wyników sektora biznesowego i konkurencyjności gospodarczej. Zadanie będzie realizowane w okresie październik-grudzień 2012.

Data rozpoczęcia: 2012-10-27

Data zakończenia: 2012-12-01