Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Dokumentacja projektowa zamienna ul. Konecka, Skalna, Długa w msc Końskie

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

PWiK Końskie

Beneficjent:

PWiK Końskie

Opis projektu:

Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej dla uzyskania zmiany w części pozwolenia na budowę obejmującego zmiany przebiegu zaprojektowanych tras kanalizacji sanitarnej w ulicach: Koneckiej, Skalnej i Długiej.

Data rozpoczęcia: 2012-08-27

Data zakończenia: 2012-11-28