Karta projektu

Kategoria projektu:

Analizy środowiskowe,Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Studium Środowiskowe dla Tanzanii

Kraj:

Tanzania

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

Rząd Tanzanii

Opis projektu:

Powyższy projekt, mający na celu wsparcie we wdrażaniu MKUKUTA (Narodowej Strategii Wzrostu i Redukcji Biedy) oraz EMA (Aktu Zarządzania Środowiskiem z 2004 r.) powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie Zjednoczonej Republiki Tanzanii. Dotyczy on w szczególności oceny sektora środowiska w Tanzanii oraz zmierza do identyfikacji priorytetów przyszłych działań.

Data rozpoczęcia: 2005-11-01

Data zakończenia: 2006-02-28