Karta projektu

Kategoria projektu:

Strategie i programy rozwoju,Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

”Ewaluacja końcowa: Rozwój sektora miejskiego” RPA

Kraj:

Republika Południowej Afryki

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

Delegatura Komisji Europejskiej w RPA

Opis projektu:

Unia Europejska dostarcza znaczącą pomoc finansową i techniczną na rzecz rozwoju sektora miejskiego w RPA wspierając od 1995 roku programy Rządu RPA mające na celu rozwój miejski i odnowę miast. Ich celem jest promocja integracji miast i przyśpieszenie ich rozwoju społeczno-gospodarczego jak również wsparcie udziału społeczeństwa w tym procesie oraz wzmocnienie lokalnych instytucji. Sieć Sektora Miejskiego (USN) jest siecią dziewięciu organizacji pozarządowych dostarczających ekspertyz dotyczących rozwoju i wsparcia ubogim mieszkańcom miast aby umożliwić im dostęp do środków i umiejętności w celu wdrożenia programów zrównoważonego i trwałego rozwoju. Organizacje stowarzyszone w USN działają w sześciu z dziewięciu prowincji RPA. Ich działalność dotyczy zwłaszcza niskobudżetowego budownictwa mieszkaniowego, rozwoju społecznego oraz promocji lokalnego rozwoju gospodarczego.

Data rozpoczęcia: 2005-11-01

Data zakończenia: 2005-12-31