Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości w ul. Polna, ul. Sosnowa, ul. Św. Anny i Michałów Rudka w gm. Skarżysko Kościelne

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Gmina Skarżysko Kościelne

Beneficjent:

Gmina Skarżysko Kościelne

Opis projektu:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic nieruchomosci w ul. Polna, Sosnowa, Św. Anna oraz w miejscowości Michałów Rudka

Data rozpoczęcia: 2012-04-01

Data zakończenia: 2012-12-31