Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Zamienna dokumentacja projektowa do projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym przepompowni i infrastrukturą towarzyszącą w Gm. Włoszczowa"

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Gmina Włoszczowa

Beneficjent:

Gmina Włoszczowa

Opis projektu:

Przygotowanie zamiennej dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym przepompowni i infrastrukturą towarzyszącą dla miejscowości: Kurzelów, Danków Duży, Danków Mały - Gmina Włoszczowa.

Data rozpoczęcia: 2012-02-01

Data zakończenia: 2012-03-31