Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Nadzór wykonawczy nad realizacją projektu pn.:"Rozwój konsorcjum Budromost Sp. z o.o.- Budar Sp. z o.o. poprzez stworzenie wspólnej oferty usługowej "

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Budromost Starachowice Sp. z o.o.

Beneficjent:

Budromost Starachowice Sp. z o.o. Budar Sp. z o.o.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu było prowadzenie nadzoru wykonawczego nad realizacją inwestycji polegającej na zakupie 8 innowacyjnych maszyn drogowych na potrzeby konsorcjum firm "Budormost - Starachowice" Sp. z o.o. i Budownictwo Drogowe "Budar" Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia: 2011-05-01

Data zakończenia: 2011-12-31