Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Aktualizacja dokumentacji projektowej: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Gmina Włoszczowa - WZWiK

Beneficjent:

Gmina Włoszczowa - WZWiK

Opis projektu:

Aktualizacja dokumentacji projektowej: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami wodociagowymi i kanalizacyjnymi do budynku bloku mieszkalnego nr 74 przy ul. Jędrzejowskiej i przyległych posesji przy ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie

Data rozpoczęcia: 2011-03-01

Data zakończenia: 2011-05-31