Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przy ul. Rejowskiej, m. Skarżysko - Kamienna

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Beneficjent:

Opis projektu:

Projekt budowlano - wykonawczy wraz z częścią kosztorysową kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przy ul. Rejowskiej w mieście Skarżysko - Kamienna.

Data rozpoczęcia: 2011-04-01

Data zakończenia: 2011-10-31