Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Nadzór autorski nad realizacją zadania pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie"

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Opis projektu:

1) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Piła, Pomyków, Czerwony Most, Koczwara, Górny Młyn w ramach projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie 2) Przeprojektowanie kanalizacji sanitarnej dla msc Czerwony Most 3) Wrysowanie na mapach projektu wszystkich zmian usytuowania tras kanałów zaistniałych w trakcie realizacji

Data rozpoczęcia: 2010-03-01

Data zakończenia: 2014-12-31