Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Opracowanie koncepcji zasilania w wodę z ujęć miejskich w nawiązaniu do istniejących sieci: ul.Legionów, Spokojnej, Asfaltowej, d. Placu nr 3 Zakładów Metalowych, Ekonomii, Obuwniczej, Mościńskiego, w os. Górna Kolonia, miasto Skarżysko - Kamienna.

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku Kamiennej Sp. z o.o.

Beneficjent:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku Kamiennej Sp. z o.o.

Opis projektu:

Przedmiotem opracowania jest koncepcja programowa przebudowy i modernizacji sieci wodociągowej w Skarżysku-Kamiennej w celu stworzenia możliwości zasilania w wodę obiektów zlokalizowanych na działkach w obrębie ulic: Legionów, Spokojnej, Asfaltowej, Dawnego Placu nr 3 Zakładów Metalowych, Ekonomii, Obuwniczej, Oś Kolonia Górna, Mościckiego ( teren placu nr 1 Zakładów Metalowych) z ujęć komunalnych będących w zarządzie MPWiK w Skarżysku-Kamiennej. Koncepcja wykonywana jest w oparciu o: - mapy topograficzne w skali 1: 10 000, - schematy z zaznaczonym przebiegiem istniejących sieci wodociągowych (MPWiK w Skarżysku-Kamiennej), - wykazy istniejących przepompowni i zbiorników wody (MPWiK w Skarżysku-Kamiennej), - zestawienia zużycia wody – raporty sprzedaży (MPWiK w Skarżysku-Kamiennej), - informacje dotyczące zużycia wody zebrane przez wykonawcę.

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2009-10-31